פרק שלושה־עשר 'רוקחות זואולוגית' - הכרת צמחי־מרפא על־ידי בעלי־חיים 'חכמים'