4.12 על טיפוסי השימוש בכלים בקופים ובקופי־אדם

1 . 4 . 12 בבונים וקופי מקוק על שימוש בכלים דווח לעתים מזומנות גם אצל הבבונים ( Papio n בטבע ובשבי ^ כאחד , ולא רק אצל קופי האדם ; חשוב לנו להבהיר נקודה זו , משום שהבבונים מייצגים , לדעת אנתרופולוגים וחוקרי אבולוציה רבים , שלב אפשרי בתהליך ירידת הקופים מן העצים . יכולתם להשתמש בכלים , כגון מקלות להשגת מזון , חפצים שונים לאגירת נוזלים מהגוף , מקלות ואבנים להרחבת קיני חרקים וכדומה , מפתיעה . ( Petit & Thierry , 1993 , Beck , 1980 ) אף על פי ששימוש באובייקטים כמעין פטיש לפיצוח פירות קשים או אגוזים שכיח אצל שימפנזים ( ראה להלן ) או בקרב קופי הקפוצ'ין החום , ( Cebus appeiia ) אופני שימוש בכלים כאלה נדירים בקרב קופי הכלב כמו המקוק והבבון . נצפו בבונים בטבע , המשתמשים באבנים כדי לתקוף עקרבים או כדי לפצח פירות , ( Petit & Thierry , 1993 ) אך כדי לבחון את הדבר בצורה מבוקרת , צפו בבבונים מגיניאה שנלכדו בשבי . נראה אפוא כי גם אצל הבבונים קיימת התנהגות של 'השלכת , 'אבן והיא עוברת לאחרים בקלות יחסית . הם אמנם לא גילו התנהגות סימולטנית של שימוש כזה באבנים כמו השימפנזים ( להלן , ( אלא למדו בדרך של 'נ...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה