ציפור הסוכה ‭(Bower Biid )‬ הסטני, מקשט את סוכתו ומייפה אותה כסמל ליכולתו ועושרו, בנוסף לחיזור הרגיל.