השימפנזה קירי, שטרם החליט בגיל שנה וחצי אם הוא ימני או שמאלי, אבל כבר גילה העדפה לצבע הירוק, התכול והצהוב. ‭USA, with permission) (Kath y Kleiman , The Lincoln Park Zoological Society,‬