השימפנזה June בת ‭20-ה‬ נוהגת לנגב את ידיה במגבת (ואף את פניה ורגליה) כאשר הם מתלכלכים. ‭USA, with permission) Zoological Society, The Lincoln Park (Kathy Kleiman ,‬