דורסים, כגון עיט הערבות, בונים לעתים מזומנות קינים אחדים בנחלותיהם, אך משתמשים רק בקן פעיל אחד מדי שנה. (צילם: נדב לוי בקניה)