קינו המשוכלל של אורג אפריקני, נבנה ע"י הזכר ומיועד להראות לנקבות את כישורי האריגה המשוכללים שלו. (צילם: אייבי ארז במזרח אפריקה)