נמר שהורדם במדבר יהודה לעריכת מדידות ולחיבור משדר לצרכי מעקב רדיו-טלמטרי. (צילם: ד'יר גלעד ברנדסקי)