"‭,"זברויד‬ הכלאה בין סוסים וזכרות גרווי, מהניסויים המיותרים בבעלי חיים. (צילם: נדב לוי, ‭Mount Kenya Safari Club‬ הר קניה)