מהוד מנופח של צפרדעים כמו אצל האילנית הזו, מעיד על יכולת ‭."לשוחח"‬ (צילם: אייבי ארז, קניה)