לצפרדע הנחלים מהודים המגבירים את קרקוריה. (צילם: ד"ר דני סימון, אוני ת"א בבי"ס שדה חרמון)