מערכת הניסוי לחקר התקשורת הסייסמית בחולדים, באמצע שנות ‭80-ה‬ של המאה ‭20-ה‬ (צילם: נדב לוי)