היפופוטם זכר מסמן את הטריטוריה שלו עבור הרמונו הן במים והן מחוץ להם, באחד מיובלי נהר הזמבזי בבוצואנה. (צילם: נדב לוי)