בתנאי שבי פותחת החולדה את האיצטרובלים בשיטת "הגילוח" הדורשת השקעה אנרגטית גדולה יותר משיטת "הספירלה" בה היא משתמשת בטבע. (באדיבות פרופ' יוסי טרקל, המחלקה לזואולוגיה, אוני ת''א)