3.11 אמנות מהי?

כדי להשיב על שאלות אלה , מן הדין לחזור ולשאול שוב : מהו טבעה של אמנות או של פעילות אמנותית ? האם בסיסה במציאות או במטפיסיקה ? מי מסוגל לעסוק באמנות ? האם רק אדם יכול לפלס לו דרך בתחומיה השונים או האם היכולת לעסוק בה , בגלל היותה קשורה לחושים , לראיית צבעים וכדומה , פתוחה גם בפני יצורים נוספים ? אמנות מעצם הגדרתה ( עפרת , ( 1975 קיימת , רק אצל האדם , כשהיא משמשת לו כאמצעי לבטא את דמיונו , את השראתו ואת מצוקותיו ושמחותיו , ואף דרך להגיב ולמחות על הנעשה בעולמו ובחברתו ( ציורו של פיקאסו גרניקז , ; המתאר את זוועות ההפצצה הפאשיסטית בספרד , הפך לשם דבר . ( כל זה , כמובן , אינו קיים בעולם החי . אולם אפשר לשאול , האם אין אחד ממניעי הפעילות האמנותית - הדחף לביטוי עצמי - מצוי אצל אי אלה יונקי על , למשל פילים ושימפנזים , שיש לנו אפשרות לעקוב אחרי פעולותיהם . בן עמי שרפשטיין סבור , שבכל יצירה אמנותית פועם דחף ביולוגי , טבעי , השואף לביטוי עצמי . שורשיו נעוצים , לדעתו , בתשוקות מיניות , בשמחת חיים וברצון למשחק ; דחף זה בא לידי ביטוי אצל ילדים , מבוגרים וגם בקרב בעלי חיים , לדעתו בעיקר אצל ציפורים , ...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה