5.9 סיכום

אפשר אולי להצביע על ארבע תכונות משותפות לשירת הציפורים ולשירת האדם : . 1 הן שירת הציפורים והן שירת האדם מבטאות צורך להחצין את העצמי שלהם ולשוות לו צורה מוחשית . . 2 שירת הציפורים ושירת האדם עשויות שתיהן להפוך לערך בפני עצמו ולמען עצמו . . 3 שירת הציפורים ושירת האדם יוצרות יחסים של אתגר ומענה , משהו כמו תחרות שבשיתוף . . 4 שירת הציפורים ושירת האדם מסייעות ליצירת תלות הדדית בין הפרטים לבין הקבוצה .  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה