3.9 שירה וחיזור

לאחרונה סוברים מספר חוקרים , שאין לראות בשירת הציפורים עניין של תקשורת בלבד . הם מסתמכים , בין היתר , על העובדה , כי גם בחברות אנושיות מסוימות - למשל בסין או בפפואה ניו גיניאה - השפה המדוברת מצטיינת בגוונים מוסיקליים . יש ביניהם הסבורים , כי מקצבי מוסיקה כאלה אולי אפילו התהוו בהשפעת התקשורת המוסיקלית שבין בעלי חיים . חוקרים שונים , שהסתייגו מההנחה בדבר כושרם הלשוני של בעלי חיים , טוענים עכשיו , כי ההתמקדות היתרה בחקר לשון בעלי חיים גורמת להתעלמות מהאלמנטים המוסיקליים שלה . ד"ר זהר קציר ( בשיחה עם נדב לוי באוגוסט , ( 1992 טען שרוב המדענים , החושבים במחקריהם על תקשורת בעלי חיים במונחים של שפה , אינם מזהים את קולות בעלי החיים בצורה אינטואיטיבית נכונה . לדעתו היה עליהם לנסות ולפענח את המסרים הקוליים של בעלי חיים גם כצורות שונות של מוסיקה לשמה . אי אפשר , כמובן , להתעלם מהווריאציות של צלילי הציפורים בתוך הרפרטואר המושר , 1994 Barklow , Mailer . 1967 ) קציר , . ( 1995 חוקרים התחילו לגלות עניין שיטתי ב'מוסיקה' של בעלי חיים רק בשנים האחרונות . הגילויים בשטח זה מחזקים אף הם את הנחת היסוד שלנו ...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה