8.8 התקשורת הדו־ערוצית של ההיפופוטם

מחקרים מעניינים ביותר על אורח חייהם החברתי של היפופוטמי הנהר המצויים נעשו לאחרונה על ידי בארקלאו , ( Bark 10 w , 1994 ) שגילה , כי תקשורת ההיפופוטמים היא תת שמעית ודו ערוצית . תקשורת זו משתמשת בקולות תת קוליים העוברים מתחת לפני המים ; בערוץ הזה נקלטים המסרים בלסת התחתונה Rado ) ועמיתיו , . ( 1987 מצד אחר מושמעים גם צלילים על-קוליים , העוברים באוויר ונקלטים באוזן בדרך השמיעה הרגילה . קליטת האותות הסייסמיים דרך הלסת התחתונה , שכונתה ' שמיעת לסתות' ( jaw-hearing ) נתגלתה לא מכבר גם אצל החולד העיוור , הנפוץ ברוב אזורי הארץ . החולד , שכבר הוזכר לעיל , חי מתחת לפני הקרקע וקולט תנודות סייסמיות דרך הלסת התחתונה , המועברות אל האוזן התיכונה וממנה למוח . החולד מייצר את התנודות הסיסמיות על ידי שהוא מקיש בראשו בתקרת המחילה Rado ) ועמיתיו , . ( 1990 , 1987 / 8 אצל ההיפופוטמים הוקלטו קליקים או סדרות של נקישות ( clicks train ) דומים לאלה של לווייתנים , שגם אצלם דווח על תקשורת פעימות ( pulses ) למטרות של איתור מזון וניווט . מעניין לציין , שתקשורת כזו של קליקים מאפיינת גם את שפת בני הנדורובו ( Ndorobo )...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה