פרק שמיני תקשורת וקולות; שכרון חושים של החלפת מידע