חלק שני יכולותיהם של בעלי־חיים עיליים בתחומים שונים