10.7 תחושתיות (sentience) כבסיס לזכויות

כמה השקפות רדיקליות מנמקות את ההתנגדות להריגת בעלי חיים על סמך 'קדושת החיים' ו'כיבוד . 'החיים המפורסמת מביניהן היא ללא ספק זו של אלברט שווייצר , ששאף להחיל את המושגים הנ"ל על כל היצורים החיים . פילוסופיה אמיתית ניתנת לניסוח כדלקמן : 'אני בגדר חיים , הרוצים לחיות , ואני קיים בתוך חיים , הרוצים לחיות . [ ... ] אתיקה גלומה אפוא בכך , שאני מתנסה בהכרח לממש כיבוד החיים של כל רצון לחיות , כמו של רצוני שלי . [ ... ] אדם הוא מוסרני לאמיתו רק כאשר הוא מציית לחובה המוטלת עליו לעזור לכל יצור חי שהוא יכול לחלץ מסכנה , וכאשר הוא סוטה מדרכו כדי להימנע מלפגוע בכל דבר חי . [ ... ] בשבילו חיים שכאלה הם קדושים . הוא אינו מרסק שום גביש של קרח , המנצנץ בשמש , אינו תולש שום עלה מעץ , אינו תולש שום פרח , ונזהר שלא למעוך שום חיפושית בלכתו 246 , 1929 , Schweitzer ) , 247 לפי 241 , 1983 , Regan . ( 242 פיסקה זו כוללת , כמובן , הרבה המלצות בלתי הגיוניות ובלתי מעשיות , שאין צורך לעסוק בהפרכתן . כלום גביש קרח ? 'חי' אם אסור לתלוש עלה , האם מותר לגזום שיח או עץ ? מה לעשות נגד פלישת נמלים לדירה וכדומה ? האם נחד...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה