8.7 זכויותיהן של חיות־בר

מזווית הראייה של האתיקה השאלה המכרעת הנדונה בפרק זה היא אפוא , האם בעלי חיים הם בגדר moral patients נושאי זכויות . היא כרוכה גם בשאלה , אם moral patients נופלים , מבחינת מעמדם המוסרי , n . moral agents מדובר בזכויות , ולא בחמלה וברחמים . בנדון זה קיימים ניואנסים מסוימים : זכותה של חית מחמד היא , כי בעליה ידאג לצרכיה ; בניגוד לבעלי חיים מבויתים אחרים - בקר , צאן , תרנגולות - כוללת הדאגה לחית המחמד לא רק הספקה מזון , מים ומגורים , אלא גם יחס רגשי . אבל אין חובה דומה מוטלת על עובר אורח , הרואה חית בר הנרדפת על ידי טורף . אם הוא נחלץ לעזרתה , הוא עושה זאת מתוך רגש אישי ספונטני , הראוי להערכה , אבל אין זאת חובה מוסרית . גם הגנת הרועה על עדרו מפני טורפים איננה חובה מוסרית , אלא דאגה לקניינו . אחת הטענות , המושמעות לפעמים לשלילת זכויות של בעלי חיים , גורסת , שכשם שאין לחיות בטבע הזכות שלא להיות קרבן לטורפים 'חסרי , 'רחמים אין להן זכות שלא להיות קרבן להתנהגות האדם כלפיהן . ברם , יהיה זה אבסורדי לטעון , כי לטלה יש זכות נגד הזאב , מפני שזכויות יכולות להידרש רק מאלה המסוגלים להכיר באינטרסים שלה...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה