4.7 ספצייסיזם, אינטרסים וזכויות

ריצ'רד ריידר , מי שטבע את המונח 'ספצייסיזם' סוגנות' ) , ( ' ציין , כי החוקרים , המגינים על מעמדם של בני אדם מתבססים על עמדה של , 'זכויות' בעוד שמרבית החוקרים , המגינים על בעלי חיים מפני אכזריות יתר , מסתמכים בעיקר על שיקולים תועלתניים ; הם שוללים גרימת סבל , אלא אם הוא 'הכרחי' לטובת האדם . אפשר אולי להבדיל בין אכזריות ישירה , למשל הכאת כלב , לבין אכזריות עקיפה , נטישת כלב לפני יציאה לחופשה ( עוד נחזור לזה . ( מבחינה מוסרנית שתיהן פסולות באותה מידה . התועלתנים הקלסיים - בנתם ומיל - למרות הסתייגותם ממושג ה'זכויות' - לא טענו , כי הנאות אנושיות מצדיקות גרימת סבל לבעלי חיים . אבל אין בכך לשנות את העובדה , כי 'יצורי אנוש זוכים להגנה ממדרגה ראשונה , בשעה שיצורים לא אנושיים , אם יש להם הגנה חוקית כלשהי , זוכים רק לטיפול ממדרגה שנייה ( תועלתנית ; D . Ryder , 'Putting animals into polities' ) ' ( לפי Garner [ עורך . ( 166 , 1996 , | אחד הנימוקים , המובא לפעמים להצדקת טענה זו , אומר , כי גם בעלי חיים בטבע 'מכבדים' רק אה בני מינם הם , אבל לא בני מינים אחרים , אשר על כן גם אנחנו חייבים לכבד רק בני ...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה