3.7 חמלה, צדק, חוק, חובות - משמעותם לגבי בעלי־חיים

זכות הוא מושג מוסרני ומשפטי , שהאדם יצרו , ושומה עליו לנהל על פיו את חייו עם רעיו ועם סביבתו , שהיא כוללת גם את בעלי החיים , הן אלה החיים בטבע והן אלה המבויתים . נשים , שחורים וכר נוטלים בעצמם חלק במאבק על זכויותיהם ( הסופרז'יסטיות בראשית המאה , הפמיניסטיות היום , ההתארגנויות ופעולות המחאה של שחורים , ושל הומוסקסואלים ולסביות , ( בשעה שאת המאבק על זכויותיהם של בעלי החיים אנחנו צריכים לנהל בשבילם . יש בין הפעילים בהגנה על הטבע גם כאלה , הדורשים לשמור על אתרים ארכיאולוגיים , על מצבות קדומות וכר ' , אולם אף אחד אינו מעלה על הדעת , שיש להקנות זכויות לאתרים ולמונומנטים אלה ; אנו שואפים לשמור עליהם כנדבך חשוב של המורשת ההיסטורית והתרבותית שלנג לעומת זאת , כאשר אנו דורשים הגנה על בעלי חיים , אנחנו סבורים , שיש להם זכויות מסוימות , דהיינו אנו מתייחסים לזכויות שלהם . בעוד שצער בעלי חיים מודרך על ידי רגש החמלה , ההשקפה על זכויות בעלי חיים מודרכת על ידי מושג הצרק . היא שוללת את הראייה של בעלי חיים ( מבויתים בעיקר ) כקל , /" . והיא גם טוענת , כפי שניווכח להלן , שלפחות לאי אלה בעלי חיים יש זכויות ...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה