פרק חמישי 'לשון' בעלי־חיים, והשלכותיה על יחסנו אליהם