3.4 המעבר ההדרגתי מאינסטינקט ללמידה - תיאורית 'ללויד־מורגן' (Lloyd-Morgan).

תיאוריית למידה נוספת הציעו החוקרים ללויד ומורגאן . על פיה , לדוגמה , אפרוח , הבוקע מקליפת הביצה לאחר ניקודה , משפר בהמשך את ביצועיו . כאשר הוא מנקר את קליפת הביצה לראשונה , הוא עושה זאת אינסטינקטיבית , אבל אחר כך הוא מקבל 'משוב , 'חיובי ומכאן ואילך לומד לשפר את הנקירה , ולבסוף לומד להשתמש בה כדי למצוא ולהרים גרגרים ולאכול . אפשר אמנם להקשות , אם יש לראות בכך למידה , החורגת מפעולה אינסטינקטיבית . יותר מעניינת היא הדוגמה הבאה , שנחקרה , בין היתר , גם על ידי נדב לוי ( לוי , : ( 1990 הרחם , אחד הדורסים הגדולים המקייצים בנגב , במדבר יהודה ובצפון הארץ , הוא בעל תכונה מולדת המתבטאת ביכולתו ליטול אבן במקורו , להתרומם אתה לאוויר , ולאחר מכן לנסות לפגוע באמצעותה בביצת יען המונחת על האדמה . עד כאן זאת פעולה אינסטינקטיבית . אך בהמשך הוא לומד לשפר את היכולת הזאת כדי לכוון ולפגוע בביצה , לרסקה ולאכול את תוכנה . פרופ' אילן גולני כינה זאת ' , עלייה במורכבות הפנימית של . 'הדימוי היו שניסו להגדיר תופעה מעין זו בתור תהליך רציף של התאמות , הנובעות מתהליכים פנימיים וחיצוניים כאחד . אולם לפי התיאוריה של ללו...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה