1.4 פתיחה

אחת המטרות של ספר זה היא להדם כמה מן ההנחות המקובלות של חקר ההתנהגות של בעלי חיים עד כה , ולהציג מספר עקרונות , המתחייבים לדעתנו מתופעות שונות באורח חייהם של בעלי החיים , כפי שנתגלו על ידי התבוננות ומחקר חדשניים של אתולוגים . הואיל ולכל בעל חיים יש התנהגות האופיינית לו , איננו רואים צורך להדגיש התנהגות ספציפית של אורגניזם כלשהו . שדה המחקר האתולוגי הוא מקיף ומגוון מאוד - יציאה לטבע ועריכת תצפיות , מעקב בשבי ועריכת ניסויים בתנאי מעבדה או התמקדות בהורמונים ובהיבטים ביוכימיים כמו נוירוביולוגיה ונוירואתולוגיה או פסיכולוגיה השוואתית וכדומה . האתולוגיה היא , כפי שראינו בפרק הקודם , המדע , החוקר אופני התנהגות של בעלי חיים . התבוננות בבעלי החיים ונסיונות להבין את התנהגותם החלו כבר לפני מאות בשנים , אך התיאורים הראשונים היו מעורפלים ולוקים בחסר . כדי להסביר את התנהגות בעלי החיים השתמשו במושגים שנלקחו מעולמו של האדם . למשל , עשי הלילה נמשכים לאור בגלל , 'סקרנותם' ואילו ציפורי השיר 'מזמרות להנאתן' ( לב ינאי וטרקל , . ( 1996 האתולוגיה ( המושג כמובן לא היה קיים אז ) התמקדה בחקר בעיות 'אבולוציה מנטל...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה