פרק שלישי תודעה ותודעה עצמית - אתולוגיה קוגניטיבית