4.1 על כמה משפטים קדומים נפוצים

השפות האנושיות מעידות על דעות קדומות שונות ביחס לבעלי חיים , כשהן מאפיינות מעשים של בני אדם כמעשים"חייתיים" או "בהמיים" החיה" ) ( "הנאצית ; 'וכר כך גם בלועזית : . bestiality , brutality , tierisch , brutal גם המלה "ג'ונגל" ( jungle ) משמשת לתיאור החיים האנושיים בכרכים הגדולים , שבהם "כל דאלים . "גבר גם המילים " , "זאב , "חולדה" , "נחש" , "שועל" "צלופח" משמשות ככינויי גנאי לבני אדם , אלא שאכזריות ותוקפנות אופייניות דווקא לבני אדם , ולא לחיות . הנטייה להרוג את בני מינו ולהזיק לסביבתו מפותחת אצל האדם הרבה יותר מאשר אצל בעלי חיים , והיא מסוכנת אצלו פי כמה וכמה . טורפים הורגים רק לעתים רחוקות יותר משדרוש לקיומם , ובדרך כלל הורגים במהירות וללא גרימת כאב מיותר לנטרף . יש אי אלה מקרי גבול , כמו החתולים הגדולים , הנמנים עם הסוג פנתר - טיגריס , נמר , אריה , יגואר ואפילו ברדלס , העלולים להרוג יותר משדרוש להם למזון , ומחקרים של השנים האחרונות הראו , כי גם הריגת בני אותו מין קיימת בעולם החי , בעיקר בקרב בעלי חיים חברתיים אחדים . ג'יין גודול דיווחה על טבח של קבוצת שימפנזים אחת על ידי קבוצה אחרת , ...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה