הקדמה

ספר זה הוא פרי עבודה משותפת של אב פילוסוף ובן זואולוג . התעניינותנו בנושאים של אתיקה ובעלי חיים , לרבות בירור המוסר והרגשות של בעלי החיים עצמם , ובעיקר של בעלי תחושה , ( sentient ) התעוררה כתוצאה מהתבוננות מקיפה במחקרים זואולוגיים ופסיכולוגיים מגוונים , העוסקים בהתנהגות של בעלי חיים , באקולוגיה ובשימור טבע , וגם מעיונים בבעיות אתיות , שמעסיקות בעיקר את הפילוסופים , ובמיוחד את אלה , התומכים נמרצות בזכויות בעלי החיים וברווחתם . התברר לנו , שכל הנושאים המרתקים האלה מטרידים לא רק את הפילוסופים , אלא גם לא מעט את הזואולוגים ואת הפסיכולוגים ואת חוקרי ההתנהגות של בעלי החיים . בשנים האחרונות נעשו מאמצים לנסות ולהבטיח את קיומם של מינים של בעלי חיים , העומדים בסכנת הכחדה והוקדשה תשומת לב רבה יותר לבעיות אתיות . כך צצו רעיונות מודרניים על שמירת "מגוון המינים" ( כדי לשמר את השונות הביולוגית , ( על הבטחת אתרי שימור בעלי חשיבות עולמית ועל שמירת ביוספירות , ולא רק מערכות אקולוגיות כבעבר . תוך כדי כך נדרשו רבים לנושא של היחס האתי של האדם כלפי בעלי חיים . היחס האתי של האדם כלפי בעלי החיים הוא הנושא המר...  אל הספר
ספרית פועלים

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה