בואו לתקון

יואב אלשטיין ביבליוגרפיה של הספרות החסידית בסדר אל"ף בי"ת , בסדר כרונולוגי ובסדר הדורות הדרשה והסיפור החסידיים במתן שני הרשימות של הספרות החסידית שלהל ן עוסקות בשתי החטיבות העיקריות שלה , הדרשה והסיפורת . למעשה אנו דנים בשלושה סוגים ? ( א ) ספרי דרשות שהם דברי התורה של הצדיקים , הנושאים את שם מחברם עליהם , הוא הצדיק . כאן עיקר מניינה ובניינה של מערכת העיון החסידית ; ( ב ) ספרים שהם ליקוטי תורה של צדיקים שנתחברו בידי מלקטים שונים , ושם מחבר הספר הוא על פי שם המלקט ; ( ג ) ספרי הסיפורים החסידיים , הנמנים לפי שמות המלקטים ( פרט לספרי הסיפור של ר' נחמן מברסלב , הנושאים את שמו . ( א . מערכת הדרשה לחטיבה הראשונה , ספרות הדרשה של הצדיקים , יוחדה מערכת הדרשה : "רשימה ראשונה" ( א"ב מחברים ומלקטים רשימה" ;( שנייה" ( א"ב ספרים רשימה" ;( שלישית" ( ספרים בסדר כרונולוגי של הדפסתם רשימה" ;( רביעית" במערכת הדרשה נערכה לפי סדר דורות הצדיקים ; "רשימה חמישית" מציגה את סדר הדורות באמצעות מספור , שיש בו שרירותיות מסוימת כמוסבר להלן . היטב מודע לי שבנושא זה קיימים ליקויים חמורים , והמספרים הנלווים לשם הצדיק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן