ג‭..‬ במעשייה "הכוכבים אשר היו לדינרי זהב" ‭:(KHM 153)‬