שמעונה פוגל / שפה וסגנון בתרגום מעשיות גרים לעברית ב"דור התחייה"

אפשר להבחין בשתי גישות מנוגדות בשאלת השפה והסגנון של ספרות הילדים העברית ב"דור ; "התחייה האחת דגלה בהפגשת קהל היעד עם לשון הכתב העל תקנית , והשנייה העדיפה טקסט הכתוב בשפה פשוטה וקלה . במאמר זה אדגים כיצד באות לידי ביטוי המגמות הללו בתרגומי מעשיות האחים גרים לעברית בתקופה הנדונה . יש לזכור שבתקופה זו התקיימה במערכת ספרות הילדים העברית אנומליה כדלקמן : בדרך כלל , בספרות הילדים זהה שפת הטקסט לשפת האם . בדור "התחייה" נכתבה ספרות ילדים בעברית ותורגמה לעברית כשהעברית לא הייתה שפת האם של הנמען ילד . בקיאותו בשפה העברית הייתה פחותה מבקיאותו בלשון האם , ולרוב הוא לא ידע לדבר עברית כלל . שלושה גורמים משפיעים על הכרעות התרגום של טקסט לילדים : הגורם האמנותי : היחסים האמנותיים המצויים בפרוטו טקסט . הגורם הסגנוני : הדרישות הסגנוניות מתייחסות לידע הלשוני של הנמען ילד בגיל . X הגורם החינוכי : הדרישות החינוכיות ההולמות את שלב ההתפתחות הקוגניטיבי פסיכולוגי שבו מצוי הנמען — ילד . בדרך כלל יש התאמה בין הידע הלשוני של הילד ובין שלב התפתחותו הקוגניטיבי . האנומליה של ספרות הילדים העברית ב"דור התחייה" התבט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים