תור רות גונן / מעשיות־עם כמצפינות עקרונות של דרך רוחנית להתמרת הכרתו של האדם

. 1 טבוא העניין במעשיות העם , שסופרו בנוסחים שונים בתקופות שונות ובתרבויות השונות איננו גווע ( אופק , . ( 1981 הדבר קורה לא רק עקב כוחן הפואטי וההנאה שחשים המספר והשומע או הקורא , אלא משום שטמון בהן מסר או ידע שחשוב להרהר בו , להטמיעו ולהעבירו הלאה . הרצון לפרש את המסר נובע כפי הנראה , לדבריו של נוי , "מן התוכן הדמיוני והמוזר של המעשייה , תוכן המצריך ... "הסבר כאשר "בניגוד לצורת המעשייה ולתוכנה , הגלויים והברורים בטקסט , בין אם הוא נמסר ונקלט בעל פה ובין אם הוא כתוב או מודפס , סמוי המסר שבו" ( נוי , אצל לוי , : 1994 , 'ח . ( 'ו מהו , אפוא , המסר שהוצפן במעשיות העם או ב'אגדות , 'הילדים כפי שכונו אותן מעשיות קלאסיות כאשר עובדו והפכו לסיפורים הממוענים לקהל צעיר ? חוקרים רבים שעסקו בהבנת מעשיות עם דנו בהן מהיבטים תיאורטיים שונים אשר הטעינו אותן במשמעויות מגוונות : היבטים ספרותיים ( החוקיות האפית והמיון לטיפוסים ולמוטיבים , ( היסטוריים , אנתרופולוגיים , חברתיים ( בעלי זיקות ערכיות חינוכיות , פמיניסטיות ואלו של 'תקינות , ( 'פוליטית פילוסופיים ופסיכולוגיים ( בעלי זיקות פסיכואנליטיות , יונגיאנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים