כפה אדומה — תחריט עץ מאת גוסטב דורה לספר "סיפורי מעשיות" מאת שרל פרו, פריס ‭.1862‬ מתוך ספרם של איונה ופטר אופי — "סיפורי מעשיות ‭,"קלאסיים‬ אוקספורד ‭.1992‬