אגודלוני — תחריט עץ מאת גוסטב דורה לספר "סיפורי מעשיות" מאת שרל פרו, פריס ‭.1862‬ מתוך: אגדות פרו, שוקן ת"א ‭.1991‬