שלושת הראשים בבאר — ציור בצבעי מים מאת ארתור רקהם לספרה של פלורה אני סטיל "מעשיות ‭,"אנגליות‬ לונדון ‭.1918‬ מתוך ספרם של איונה ופטר אופי — "סיפורי מעשיות ‭,"קלאסיים‬ אוקספורד ‭.1992‬