אורי זילברשייד / עולמן הקמאי של אגדות העם

מטא אגדות העם הן יצירה תרבותית ענפה ורבת גוונים , וחקירתן היא חלק מחקירת התרבות האנושית . כמו המיתוסים , קרובי המשפחה שלהן המקיימים יחסי גומלין אתן , אין הן נעדרות מתרבותה של שום קבוצה אתנית — שבט או עם . מחקירתן , ומחקירה מיתולוגיות , כמו גם מחקירת חלומות , שהנם תופעה ביולוגית תרבותית , שיש זיקה גדולה בינה לאגדות העם , ניתן ללמוד על מקומה של התרבות , כמכלול של יצירות אמנות , בתהליכים ומגמות כלל חברתיים . אין מחקר זה מבקש להציג טיפולוגיה של אגדות העם או לחשוף קווי אופי המשותפים לכולן , אלא להתמקד במין אחד של אגדות שאליו משתייכת קבוצה גדולה של "סיפורי . "הפיות קבוצה זו הגדרתי בספרי על אגדות עם "אגדות , "חלום בשל הדמיון הצורני והתוכני בין האגדות המשתייכות אליה לבין חלק גדול וחשוב של החלומות " . מדובר בקבוצה גדולה המקיפה את מרבית האגדות שזכו לפרסום רחב בתרבות המערב וכן אגדות כלל עולמיות . קבוצה זו , המתאפיינת במוטיבים וסמלים אוניברסליים , מספרת לנו , כאשר אנו משכילים למצוא נתיבות לתוכנן הנסתר של האגדות , את סיפורה הסמוי מן העין של התפתחות האדם — סיפורם של עיצוב המיניות האנושית ושל המאבקים...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים