בארי צימרמן / שמלת השבת של חנה'לה

מתןך ; א 5 ? יי , 0 חלב' . 1992 , 5 .-תל אנינ עם עיבד " רזאת התודה לא ימלט ממנה איש מכני mn לעולם לא הלא ללא זרעו" ללא זרע , 1 ynr יךצל או לא ידצל " . ( רמב"ם , איגרת תימן ) בתולדות המהפכה הציונית הגדולה , כבתולדותיה של כל מהפכה ראויה לשמה , ימצא המעיין , לצר החידושים הנחרצים באורחות החיים , גם מאמצי האישים מחוללי המהפכה לשינוי תודעתם העצמית . עם זאת , כיוון שבניגוד להוויה הגשמית , אותה ניתן לשנות מן הקצה אל הקצה , חומרי התודעה אינם ניתנים למחיקה טוטאלית , תובע המהפכן מעצמו לישתה של עיסת תודעה חדשה מן החומרים הישנים הללו , ומה שעלול להקריח תבשיל זה מושלך ממטבח הנפש אל פח האשפה של ההדחקה והטאבו . אנשי העלייה השנייה וממשיכיהם , שעם צאתם מן ההוויה הגולתית נכנסו בעול בניינה של הוויה שונה בתכלית , היו ברובם בעלי היכרות אינטימית לא רק עם הווייתה התוכנית של הגולה , אלא אף עם הווייתה הסמלנית של היהדות הרבנית למיניה . בזו כבזו הם חוללו בהווייתם החברתית החדשה שינויים מרחיקי לכת , אך מזיכרון שתיהן לא יכלו להיפטר עד סוף ימיהם . לכן הפכון לחומרי מרתף מודחקים או לטאבו מאיים שיש לנופף בו בראש חוצות ע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים