יואל פרץ / בין השמש לירח

טמא בחשיבה העממית של תרבויות רבות מיוחסת לחלומות מידה רבה של חשיבות . חלומות נתפסים כנושאי מסרים מן העתיד כסמלים להגשמת מאוויים כמוסים וכדרך של תקשורת עם עולם המתים . חשיבותו של החלום בתרבות העממית באה לידי ביטוי גם בסיפורי העם המהלכים באותה תרבות . לימוד של סיפורים כאלה עשוי לתת לנו מפתחות להבנת תופעות תרבותיות וחברתיות שונות . במסגרת עבודתי זו בחרתי להתמקד בסיפור חלום בחברה הבדווית בגליל , חברה המהווה חלק מעולם התרבות המוסלמי במזרח התיכון . אדון כאן בסיפור חלום שהוקלט על ידי במהלך עבודת שדה בשנות התשעים המוקדמות של המאה שעברה בשבט בדווי בגליל , ערב אל סביחאת , בבסמת טבעון ( סמוך לקריית טבעון . ( אבדוק את תכני החלומות ומשמעותם ואנסה להראות כיצד מבטא סיפור זה תהליכי התבגרות ומאבקי כוחות בין דוריים במשפחה , אראה כיצד הוא משקף את מעמדה של האישה מול הגבר בחברה הבדווית ואנסה להראות את הפונקציה שממלאים החלומות בתוך המכלול הסיפורי . תוכן הסיפור ונםיבות הינודו נער חולם חלום שבו הוא רואה את עצמו בין השמש לירח . על פי הוראת מורהו הוא מסרב לגלות להוריו את תוכן חלומו . כתוצאה מכך הוא נמכר לעבד , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים