כריסטיאנה לוי / אגדות בחינוך אנתרופוסופי ומשמעותן

. 1 "השירה היא החיים המתאים נטהרתם וטובחים בקסמה של השפה" ( יעקב גרים ) כדי לתהות על מקור החיים הסמוי של האגדה , יש צורך בתובנה וברגישות של הכוח המדמה . שכן דרך החשיבה האינטלקטואלית של ימינו מנוכרת למהות האגדה . האינטלקט הוא בלתי סובלני , ויש לו ידיים קשות . אם משתמשים בו בלבד בהתייחסות אל האגדה , הוא עלול להרוס יותר מכפי שיוכל להאיר ולהחיות . הגדרותיו המופשטות של האינטלקט קובעות דברים במסמרות , וכך נמנעים תהליכי התפתחות והשתנות . גישה אינטלקטואלית גרידא תציג אותנו אובדי עצות מול פני עולם הדימויים העשיר , הגואה ומתחלף תדיר , של האגדה . אובדן עצות כזה , בד בבד עם הצמא לדימויים — צמא הניזון , בין היתר , מצחיחותם של הקולנוע והטלוויזיה — אלה הם סימניו האופייניים של האינטלקט . זהו מצב המוצא ביטוי גם בסיפורי המקרא . במשפטים מרוכזים מתוארים שלבי המעבר של האדם למן בריאתו בצלם אלוהים ובדמותו ועד הגירוש מגן העדן . זהו מעבר מהוויה של ארם בצד אלוהים אל הוויה נטולת אור , הוויה של צל , המרוחקת ממנו . הנחש , הדמות , "נגר אלוהית"ה הוא המריח את האדם לחשיבה בשחור לבן , לאבחנה אינטלקטואלית גרידא בין טוב ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים