והם חיים בעושר ואושר ...

" והם חיים בעושר ואושר " ... תיאוריות חדשות בחקר המעשייה " והם חיים בעושר ואושר " ... תיאוריות חדשות בחקר המעשייה עריכה : מירי ברוך ספרית פועלים ... And they are still living happily New Theories in the Fairytale Research Edited by Miri Baruch info @ kibutz-poalim . co . il Bnei-Brak 51114 . P . O . B . 1432 , Sifriat Poalim Hakibbutz Hameuchad Ltd . All rights reserved by 2006 ©  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים