בנייה, תוכן, תפקודים וגלגולים של 'האנטישמיות': החדשה לקראת האסלאמיזציה של האנטי-ציונות המוחלטת

בצדק הועלתה ההשערה אשר לפיה לאחר מלחמת ששת הימים ( יוני ( 1967 התפתחה ' אנטישמיות חדשה' בקריירה העולמית , סביב מיתוס קונספירציוניסטי שכיניתי אותו ' אנטי-ציונות , 'מוחלטת ושני מוקדיו הגדולים היו העולם הערבי-מוסלמי והאימפריה הסובייטית . שם ניתן היה למצוא – דבוקים מסביב לדימויים השטניים של ישראל ושל הציונות ( ציונות ' – ( 'מפונטזת תמות מסורתיות של קטרוג אנטי-יהודי : היהודים קושרים קשרים , מטרתם לכבוש את העולם בכל האמצעים , הם אכזריים וצמאי דם מטבעם ( מכאן הפעלתן מחדש של האגדות הנושנות : עלילות הדם , הרעלת המים או המזון , ( הם אימפריאליסטים ... 'וכו לנושאי 292 ראה : mitisme , Paris , Jean- י o-antis י l ? Essai sur le n כ mitisme , Paris , Jacques Pauvert , 1968 ; id ., " Contre une certaine gauche " , Les Nouveaux Cahiers , n ° 13-14 , Jacques Givet , La Gauche contre Isra י l'antis א on Poliakov , De l'antisionisme י 1968 , pp . 116-119 ; L י t mitisme contemporain " , printemps-י י re de l'antis ט vy , 1969 ; Shmuel Ettinger , " Le caract י n ° 14 , 1975 , pp . 141-157 ; Michael Curtis ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים