סיור בנוף: דמויותיה של היהודופוביה בת זמננו

בכדי למנוע אי-הבנות אפשריות ובעיקר האשמות שווא הנפוצות מאוד לצערנו בתחומי הנושאים שבהם אני עומד לעסוק , אני מציין מלכתחילה שאני תומך בפתרון פוליטי לסכסוך הישראלי-פלסטיני , וליתר דיוק , בפתרון פוליטי המבוסס על העיקרון של שתי מדינות עצמאיות המתקיימות זו לצד זו , הישראלית והפלסטינית ( שעדיין צריכה לקום , ( העשויות להתאחד בברית בעתיד . אני תומך בחזרתה של מדינת ישראל לגבולות 1967 ( ובכלל זה הסעיף על חלוקת ירושלים , ( בקץ הכיבוש מערבית לירדן ובחבל עזה ובפירוקן של ההתנחלויות היהודיות . הצלחתו של תהליך שלום זה , מותנית בהכרה על ידי הפלסטינים , בזכות הקיום ובלגיטימציה של מדינת ישראל , וגם בקץ הטרור האנטי-ישראלי . כלומר בדה-אסלאמיזציה של התנועה הלאומית הפלסטינית . חשוב לערוך מאזן ביקורתי של המשא ומתן , אשר כישלונו נבע במידה רבה מהקצנתם של החששות ההדדיים . לפיכך אני רואה את כישלון תהליך השלום ( על פי ההיגיון של הסכמי אוסלו ) שהתנהל במשא ומתן שהתקיים בקמפ דיוויד 24-11 ) ביולי , ( 2000 ובטאבה 27-21 ) בינואר , ( 2001 כתופעה זמנית , ואת דוח מיטשל ( שהתפרסם 21-ב במאי , ( 2001 אני רואה כפתיחת דרך לחידו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים