ג. מפתח מושגים

אבאר 143 40 אבן היהודית 115 39 אבנים בכליות 40 אבץ 115-114 108 42 40-38 אגוזים 74 אוג הבורסקאים 110 אוגוסטוס ( חודש אב ) 24 אולאיפיקציה 118 אורפימנט 113 66 אחוזות 94 אח'לה 143 132-131 אח'שידים 143 35 איכרים 119 111 94-93 אכילאה 118 34-33 אכילת עפר 109 אלה 99 72 אלון 115 99 74-72 אלון התולע 74 אלכימיה 84 69 51-50 45-44 38 אמיה , אמיים 123 87 24-23 21-20 אמיתה 132 אנכיק 128 אנג'דאן 140 אנטימון 40 אנפקינון 78 אסלאם 94 63 29-27 8-7 אסלום 95 28-27 אספלט 104-101 69 61-58 52 23 147-146 אספסת 101-100 אפעה 34 30 אפרסק 99 72 אפתימון 143 99 71-70  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן