מילון מושגים

אבאר — עופרת . אח'לה — שם צמח מן הסוג אמיתה ( Ammi ) הדומה מאוד לגזר ( ראה ערך ד'וקוא . ( אח'שידים — שושלת שליטים שמוצאם ממרכז אסיה , ששלטו במצרים }> x 7 ^ -f 7 / a 7 בשנים . 970-935 אפתימון — כשות הקורנית . ( Cuscuta epithymum ) צמח טפיל הצומח על גבי שיחי בתה שונים , כגון קורנית מקורקפת . אלןלימיא — תחמוצת האבץ או קדמיום . ( Cd ) שימש נגד מחלות עיניים ומחלות עור . אךדב — מידת נפח ליבש ( כחמישים ליטר ) ששיעורה המדויק היה שונה מאזור לאזור . אךךן — כינוי מנהלתי של המחוז ( ג'נד ) שכלל את אזור הגליל בתקופה הערבית . בירת המחוז היתה טבריה . אשנאן — כינוי לצמחי מלחה , בעיקר ממשפחת הסלקיים , ( Chenopodiaceae ) המכילים מלחים אלקליים . מינרלים אלה שימשו מרכיב יסודי בתעשיית הסבון והזכוכית והם נקראו גם בשם קלי או שב . באן — עץ המורינגה הרותמית , ( Moringa peregrina ) שמפרותיו הפיקו שמן ששימש לתאורה ולצורכי רפואה וקוסמטיקה . בהאר — צמח הבבונג הזהוב . ( Matricaria aurea ) בית אלמקןדס — כינויה של ירושלים . 3 לקא — שמו הערבי של חבל עמון המקראי , שעמאן ( רבת עמון ) היא בירתו . בנדק — אלסר , אגוז לוז . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן