‭.31‬ ורד (איור מכתב-היד של חיבורו של אבן פצ'ל אללה אלעמרי, שמת ‭(1349-ב‬