XXII. הפקת מי ורדים

" אידוי מי ורדים '' שחיבר אלתמימי והמופקים מוורדים יבשים ו יש לקחת מן הוורדים האדומים הפרסיים = ) ורד אלאחמר אלפארסי ) הטובים ולנקותם מעוקציהם ולשרות רוטל אחד מהם בשני מן מי ורדים ג'וריים ( ורד ג'ורי ) א למשך שני ימים ושני לילות בתוך כדי חרסב שראשם חתום , ואחר כך יש ליצוק עליהם פי ארבעה ממשקלם מים מתוקים , ולשחוק בעבורם מת'קאל 1 כאפורי וקרנפלה [ בכמות של ] שלושה דרהם ומסכ י שני קיראט ולערבב בהם את כל אלה . אחר כך לשים אותם בשניים או שלושה בלי קיבול של דלעת = ) קרעה ) — יש לעשות זאת קודם ששמים את אלכאפור ואת אלקךנפל . אחר כך יש לשים בכל כלי קיבול מקל לערבוב משלו ולערבב את הוורדים והמים שבתוכם טוב טוב , ויש להרכיב על גביהם את אלאנביק ' ולהגיר את המים טיפות טיפות , שאז יצאו מזה מי ורדים , שאין בושם טוב ממנו . אחר כך יש לשוב וליצוק על המשקע כשלושה רוטל מים ולטפטפם , שאז יצאו מזה מי ורדים שיהיו שניים לקודמים [ בטיבם . [ נוירי , יב , עמ ' 127 א במושג זה מתכוונים למי הוורדים שהיו מבשמים בהם את כיפת הסלע בירושלים בתקופה המסלמית הראשונה כל יום שני וחמישי . ראה אלעד , ירושלים . עמ' . 55 ורדים אל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן