XXI. מורינגה (באן)

( א ) אמר מחמד אבן אחמד אלתמימי : עץ אלבאן הוא עץ גדול המניב פרות עדינים יותר מן אלבנךק , * [ וגודלם ] בגודל גרעין אלנבק — עגול , בעל שלושה להבים , כלהבי קצה הרומח . וכששוברים אותו , יוצא מתוכו גלעין לבן שמנוני בעל מרירות מועטת . ומקומות גדילתו בנביעות [ מים ] בארץ חג'אז ובארץ עומן ובתימן . אמר ; וממנו צומח קצת בארץ מצרים ומעט מובא ממנו מארץ אלשראה וסביבות אלבלקא . ומעט צומח ממנו על גדת הימה המסריחה שבין צוער ליריחו . והמשובח ביותר ממנו — התימני והחג'אזי . והגלעין הטוב ביותר הוא זה שקליפתו נוטה לשחור . ואשר לזה שקליפתו לבנה , הוא גרוע ובא לירי רתיחה בעת בישולו . ואשר לאופן הפקת השמן שלו : יש לקחת את הגלעין הזה ולטוחנו בריחיים המיועדים לו , ואחר כך לשימו בסיר נחושת גדול המכיל תשע עשרה בילג'ה וקצת יותר , על פי כילג'ה שאמית . ושיעור כל כילג'ה הוא שמינית ארדבי במשקלים מצריים . כשהגלעין הטחון כבר ממלא שני שלישים של הסיר , יש ליצוק עליו מים שיכסוהו ועוד ארבע אצבעות פתוחות , ולהסיק תחתיו עצי הסקה עבים כדי שירתח ואז לבשלו למשך חצי יום . וכל אימת שחסרים מים — יש להוסיף עליהם , עד שיחלוף חצי הי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן