XIX. זקום

דהן אלזקום אלשאמי " : אלתמימי : זהו שמן שפעולתו מופלאה והשפעתו חזקה בביטול הרוחות הקרות השורות בפרקים ומחלות הליחה הלבנה ותכונתו : הוא חם באמצע הדרגה השנייה ומייבש בסוף [ הדרגה ] הראשונה . מועיל מפני ההצטננויות והרוחות החבויות בפרקים , במקשרים , בעצבים וכחוליות הגב . ממיס את תערובת הליחה הלבנה , ומוציא אותה באמצעות שחרור טבעי בהזעה בבית המרחץ , לאחר שמתמרחים בו ולאחר שתייתו כמרק או כתבשיל שורשים . ויש שהוא מועיל נגד כאבי פרקים ודלקת הפרקים הנגרמת מקור ודלקת גיד הנשה והרוח השורה בחלל הירך . והכמות ששותים ממנו עם המרק או עם תבשיל השורשים ממשקל חמישה עד שבעה דרהם , ויש לעשות זאת ברציפות במשך שלושה או חמישה ימים , שאז תתברר יעילותו ותהיה השפעתו טובה . ולא אחת הקים משותקים שנשתתקו רגליהם , ומסיר את השיתוק ומועיל למי שהחל אצלו שיתוק בחצי הגוף . יש להפיק את השמן הזה , כפי שמפיקים אותו בע'ור יריחו , שבתחום ירושלים , ב מתוכנו של גלעין פרי הנקרא זקום הדומה להלילג / הנקרא אלזקומי . ואנשי המחוז ההוא , זקניהם וחכמיהם , טוענים שמקורו באהלילג' 1 באבלי , שהעבירו בני אמיה מכאבול בתקופת שלטונם וזרעוהו ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן